Οδηγίες Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων

Η παρακολούθηση της εξέλιξης-κατάστασης ενός αιτήματος γίνεται στην διαδικτυακή πύλη dimotis.lavreotikis.gr

Αφού κάνετε είσοδο μέσω taxisnet με τους κωδικούς taxisnet που διαθέτεται στην αρχική σελίδα του dimotis.lavreotikis.gr μετά επιλέγετε "τα αιτήματά μου".

Θα εμφανιστούν όλα τα αιτήματα που έχετε υποβάλει στον Δήμο μέσω της σελίδα dimotis.lavreotikis.gr

 

Οδηγίες Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρήστη

 

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων