Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων είναι η εγγραφή σας ως χρήστης στη διαδικτυακή πύλη.

Για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήματος είναι απαραίτητο να είστε πιστοποιημένος χρήστης (μέσω taxisnet)

 

Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αιτήματα γίνεται:

α) από το πλαίσιο "Αναζήτηση αιτημάτων" στην αρχική σελίδα.

 

photo

 

Αναζητήστε το αίτημα που σας ενδιαφέρει πληκτρολογώντας γράμματα ή συλλαβή από την ονομασία του αιτήματος.

Επιλέξτε μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στην επόμενη οθόνη, για να υποβάλετε ηλεκτρονικό αίτημα, επιλέξτε το σύνδεσμο "Αποστολή ψηφιακής αίτησης.... " όπου εμφανίζεται.

Στη συνέχεια οδηγήστε στην ειδική σελίδα επεξεργασίας του επιλεγμένου ηλεκτρονικού αιτήματος. Συμπληρώνετε την αίτηση με τα στοιχεία και επιλέγετε "αποστολή". Αν η αποστολή είναι επιτυχής θα λάβετε σχετικό μήνυμα με στοιχεία υποβολής

β) επιλέγοντας τον σύνδεσμο e-Αιτήματα στο κεντρικό μενού στο πάνω μέρος κάθε σελίδας.

Επιλέγετε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει και οδηγήστε στην ειδική σελίδα επεξεργασίας του επιλεγμένου ηλεκτρονικού αιτήματος. Συμπληρώνετε την αίτηση με τα στοιχεία και επιλέγετε "αποστολή". Αν η αποστολή είναι επιτυχής είναι επιτυχής θα λάβετε σχετικό μήνυμα με στοιχεία υποβολής.

 

Οδηγίες Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρήστη

 

Οδηγίες Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων