Οδηγίες Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρήστη

 

Για να γίνετε πιστοποιημένος  χρήστης στη διαδικτυακή πύλη, πρέπει να κάνετε εγγραφή μέσω στου TAXISnet .

Κάθε πιστοποιημένος χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλλει αιτήματα για το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος.

 

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων

 

Οδηγίες Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων